POLÍTICA DE PRIVACIDAD

1.INTRODUCCIÓN

Esta Política de privacidade e «cookies» (en diante, a “Política de privacidade”) proporciona información detallada sobre como Nando Mauriz usa e protexe os seus datos persoais cando navega polo noso sitio web ou utiliza a nosa plataforma, así como os dereitos que o axudan ao respecto.

Esta Política de privacidade é aplicable ao tratamento de datos persoais que nos forneces ou que obtemos cando accedes e usas o sitio web, xa sexa para navegar por el, solicitar información, contactar connosco, enviar unha solicitude ou facer uso das funcionalidades ou servizos dispoñibles no sitio web. Os usuarios son informados de que os datos persoais que nalgún momento se nos envían a través dos formularios ou correo que ten este sitio web, así como ao rexistrarse para acceder aos servizos ofrecidos por este portal, serán incorporados a un Rexistro de Tratamentos propiedade e responsabilidade de Nando Mauriz.

Nando Mauriz respecta o seu dereito á privacidade e cumpre coa lexislación vixente sobre protección de datos persoais, incluída a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais, a súa normativa de aplicación e calquera outra normativa modificalo, complementalo ou substituílo no futuro, así como o Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos.

Recomendámoslle que revise atentamente a nosa Política de privacidade para asegurarse de que comprende como se utilizarán os seus datos persoais ao navegar polo sitio web.

2. ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS?

Responsable del Tratamiento: Nando Mauriz

NIF:32801783B

Domicilio social: Avda. Fernández Latorre 18 15006 A Coruña

Domicilio del establecimiento: Avda. Fernández Latorre 18 15006 A Coruña

Teléfono: +34881927801

Correo electrónico: info@nandomauriz.com

3. ¿QUÉ É UN DATO PERSOAL?

Un dato persoal é toda a información sobre una persona física identificada o identificable.

4. ¿QUÉ DATOS PERSOALES TRATAMOS?

Datos de identificación, nome, apelidos, etc.
Información de contacto: enderezo postal, correo electrónico, número de teléfono fixo, número de teléfono móbil, etc.
Datos electrónicos: enderezo IP, tipo e idioma do navegador, dominio a través do cal accede ao sitio web, datos de navegación, actividade no sitio web.
Información de pagamento: datos bancarios, número de tarxeta, etc.
No caso de menores de 14 anos, é necesario o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais. En ningún caso se recollerán do menor datos relacionados coa situación profesional, económica ou coa privacidade dos demais membros da familia, sen o seu consentimento. Garantías ter máis de 14 anos. Se tes probas ou sospeitas de que Nando Mauriz ten datos persoais de menores, ponte en contacto connosco por correo electrónico

No caso de que o Usuario proporcione datos de terceiros, declaran ter o seu consentimento e comprométense a transferir ao interesado, o propietario destes datos, a información contida nesta Política de privacidade, eximindo a Nando Mauriz de calquera responsabilidade nesta. sentido. Non obstante, Nando Mauriz poderá realizar as comprobacións necesarias para comprobar este feito, adoptando as correspondentes medidas de dilixencia debida, de acordo coa normativa de protección de datos.

Todos os contidos deste portal web / RRSS (textos, imaxes, sons, animacións, vídeos …) son propiedade de Nando Mauriz Calquera transmisión, distribución, reprodución, comunicación pública, posta a disposición, transformación, manipulación ou almacenamento, total ou parcial, require o consentimento previo e expreso por escrito.

Os nomes comerciais, marcas comerciais ou signos distintivos e outros elementos susceptibles de propiedade industrial son propiedade de Nando Mauriz sen que se entenda que o acceso á web atribúe ningún dereito sobre eles. En ningún caso se entenderá que, ao acceder a este portal web, o usuario obteña unha licenza ou autorización para o uso, máis alá do uso estritamente privado, de calquera contido, información ou servizo existente no portal web ou en calquera dereito relacionado con eles, especialmente os de propiedade intelectual e industrial. A non ser que se autorice expresamente por escrito, non se permiten ligazóns técnicas de páxinas de terceiros que dan acceso directo ás páxinas de Nando Mauriz. Este portal web pode conter dispositivos de ligazóns técnicas a páxinas externas das que Nando Mauriz non se fai responsable nin respecto dos contidos nin respecto a ningún outro aspecto relacionado con ditas páxinas ou o seu acceso.

5. INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO

Ao ler esta Política de privacidade, o Usuario é informado sobre a forma en que, recolle, trata e protexe os datos persoais que se proporcionan a través do sitio web, así como os da súa conexión e navegación a través do sitio web (en diante, a “navegación “) e calquera outro dato que se poida proporcionar no futuro a través dun contrato ou calquera outro medio habilitado. O usuario debe ler atentamente esta política de privacidade, que foi escrita de forma clara e sinxela, para facilitar a súa comprensión e determinar de xeito libre e voluntario se desexa proporcionar os seus datos persoais ou de terceiros a Nando Mauriz.

Só estará obrigado a proporcionar os datos persoais que sexan necesarios para poder prestar os servizos ou poñer á súa disposición as funcionalidades do sitio web que solicitou.

Por exemplo, se queres recibir o boletín informativo Nando Mauriz, terás que facilitarnos o teu correo electrónico. Se nos solicita información ou quere que nos poñamos en contacto contigo, debe proporcionarnos a información de contacto necesaria para este fin. Se desexa mercar algún produto ou servizo que Nando Mauriz pon á súa disposición no sitio web, será necesario que nos proporcione, entre outros, un enderezo fiscal para preparar a súa factura. Se non facilita estes datos persoais, sería imposible que lle proporcionásemos os nosos servizos.

Nos formularios dispoñibles no sitio web, os campos cuxa cumprimentación é obrigatoria marcaranse cun asterisco (*). Se non fornece todos os datos obrigatorios ou se recibimos algunha resposta anormal ou incorrecta, non poderemos atender a súa solicitude nin proporcionar o servizo ou funcionalidade correspondente.

Ao facer “clic” no botón “Enviar” (ou equivalente) incorporado aos nosos formularios, o usuario declara que a información e os datos proporcionados neles son precisos e veraces. Para que a información subministrada estea sempre actualizada e non conteña erros, o Usuario deberá comunicar, canto antes, as modificacións dos seus datos persoais que se producen, así como as rectificacións de datos erróneos no caso de que detecten algún. O usuario garante que os datos facilitados son veraces, precisos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou perda, directa ou indirecta, que poida causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

En cumprimento do disposto no Regulamento europeo de protección de datos de carácter persoal da UE, 2016/679, informámoslle que Nando Mauriz ten presenza e ligazón nas redes sociais: Facebook, Twitter, etc. e utilízaos para manter informados aos seus clientes de produtos, servizos e novidades, así como unha plataforma de rexistro, para todo isto informámoslles que:

Os datos recollidos a través destas redes sociais trátanse de acordo cos requisitos legais esixidos no Regulamento de protección de datos da UE. Se consideras interesante ser o noso FAN / SEGUIDOR neste tipo de redes sociais, sabe que ao seguirnos estás dando o teu datos ás devanditas plataformas e, polo tanto, deben ser conscientes e aceptar o uso que estas plataformas fan dos seus datos. Se desexan deixar de recibir esa información ou que se cancelen estes datos, pode darse de baixa como seguidor dos nosos perfís nestas redes. Ademais, os seguidores nas redes sociais poden exercer os dereitos que a Lei lles confire, aínda que, dado que estas plataformas pertencen a terceiros, as respostas aos exercicios de dereitos por parte de Nando Mauriz estarán limitadas polas funcionalidades permitidas pola rede social. en cuestión, polo que recomendamos que antes de seguir os nosos perfís nas redes sociais revise as condicións de uso e as políticas de privacidade das mesmas.

Así mesmo, indicamos que Nando Mauriz non tratará os seus datos con ningún outro propósito que non sexa única e exclusivamente a consentida e aceptada polo usuario, cumprindo así o principio de calidade establecido na normativa de protección de datos.

6. ¿PARA QUE EMPREGAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS? FINALIDADES E BASES XURÍDICAS DO TRATAMENTO?

En xeral, os datos persoais que nos forneces e que obtemos de ti úsanse para procesar as túas solicitudes e transaccións, proporcionarche un servizo de alta calidade e informarte sobre as oportunidades que cremos que serán de interese ti.

Detállanse as finalidades específicas para as que procesamos os teus datos persoais seguintes:

1. Proporcionarlle a información solicitada por vostede, incluíndo presupostos de produtos e servizos. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

2. Xestione as reservas feitas, incluída a xestión do pago (se é o caso) e a xestión das súas solicitudes e preferencias. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

3. Xestionar enquisas e / ou avaliacións sobre a calidade dos servizos prestados por Nando Mauriz e / ou a percepción da súa imaxe como empresa. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

4. Para enviarlle o noso boletín / boletín con información, promocións, campañas e novas sobre produtos e servizos de Nando Mauriz e produtos e servizos de terceiros. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

5. Se dá o seu consentimento, para enviarlle comunicacións comerciais sobre os nosos produtos e servizos, envíe as nosas publicacións, enquisas de opinión, información promocional e publicitaria e recomendacións de produtos e servizos propios e de terceiros, por teléfono, correo correo, correo electrónico, SMS e MMS. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.
6. Para garantir a seguridade do noso sitio web e da información. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o interese lexítimo de proporcionar un ambiente seguro e evitar danos nos sistemas e información dos seus usuarios, así como o acceso non autorizado e o mal uso destes.

7. No caso de que recibamos currículos a través deste medio, procederemos a gardalos nos nosos soportes durante un período non superior a un ano. Unha vez transcorrido este tempo, procederemos a cancelar eses datos.

8. Utilizamos, previa autorización expresa, fotos, vídeos, etc. para compartir nas Redes Sociais creadas por Nando Mauriz en plataformas externas.

9. En canto aos fins do uso de cookies, consulte a Política de cookies. Neste caso, a base legal para o tratamento dos seus datos é o seu consentimento.

Cando a base do tratamento é o consentimento, pode revogalo en calquera momento enviando unha comunicación por correo electrónico, indicando o seu enderezo para efectos de comunicación e proporcionando os detalles necesarios para procesar a súa solicitude.

7. COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

Ten en conta que non é esencial recibir información comercial para manter a relación que temos contigo. Se prefire non recibir comunicacións comerciais, pode informarnos en calquera momento a través das canles indicadas ou darse de baixa na ligazón proporcionada para tal efecto nas comunicacións comerciais por correo electrónico que reciba ou, se as comunicacións se envían por outros medios, a través de o procedemento indicado para estes efectos.

O perfilado non se realizará para uso comercial.

8. CON QUEN COMPARTIMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Os datos do usuario poden comunicarse a:

• Para fins administrativos internos e / ou para os fins previamente indicados ás entidades do Grupo Nando Mauriz

• Provedores para o adecuado cumprimento das obrigas legais e / ou os fins mencionados.

• Autoridades competentes, xuíces e tribunais: pode comunicar os seus datos persoais cando a transferencia estea autorizada pola lei ou sexa necesaria para cumprir unha obriga legal.

Os destinatarios indicados nesta sección poderán situarse dentro ou fóra do Espazo Económico Europeo, sendo neste último caso as transferencias internacionais de datos debidamente lexitimadas.

9. ¿QUE MEDIDAS APLICAMOS PARA MANTENER SEGUROS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Nando Mauriz adopta as medidas técnicas e organizativas axeitadas de acordo coa normativa vixente para protexer os seus datos persoais contra calquera uso indebido, destrución, perda, modificación accidental ou ilegal, divulgación ou acceso non autorizado, incluídas as necesarias para tratar calquera sospeita de violación de datos.

10. CANTO CONSERVAMOS OS SEUS DATOS?

Os datos do Usuario gardaranse durante o período necesario para o cumprimento de cada propósito ou ata que o Usuario solicite a súa retirada, opóñase, solicite o seu dereito de eliminación, portabilidade ou revoque o seu consentimento.

Despois bloquearanse, a non ser que a lei esixa ou permita un período de conservación máis longo (por exemplo, para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións), nese caso, manteranse debidamente bloqueados durante o tempo necesario antes de proceder á súa eliminación. .

11. CALES SON OS SEUS DEREITOS SOBRE O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS?

De acordo coa normativa aplicable, ten unha serie de dereitos en relación coa recollida e tratamento dos seus datos persoais. O exercicio destes dereitos será gratuíto para vostede, excepto nos casos en que se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas, especialmente repetitivas.

Estes dereitos son os seguintes:

Solicitar acceso aos datos persoais recollidos
Solicite a rectificación deses datos erróneos ou que sexa necesario actualizar
Solicita a eliminación dos teus datos
Solicita a limitación do teu tratamento
Obxecto ao tratamento
Solicitar portabilidade de datos
Dereito a revogar o consentimento
Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control: http://www.agpd.es.
Podes exercer os teus dereitos enviando unha comunicación por correo electrónico acompañando un documento que acredite a túa identidade e proporcionando os detalles necesarios para procesar a túa solicitude.